Home_home Home_agenda Home_winkels Home_mail Home_contact Home_links
Actueel Wijk- en buurtoverleg A4 Activiteiten Kroniek Helpende handjes Tips Oude ambachten Diversen

Diverse belangrijke zaken/mededelingen
Buurtbemiddeling


Vrijwilligers gezocht.

”Ruzie komt in de beste families voor”, is een oud gezegde, maar daarom niet minder waar. Een verschil van mening, een irritatie die niet of onvoldoende is uitgesproken, het kan maar zo leiden tot woordenwisselingen.
Lees meer .....

Iedereen heeft buren en iedereen is een buur. Soms ontstaat er onenigheid tussen buren waar ze samen niet uit komen. Buurtbemiddeling Schiedam helpt deze buren hun problemen of onenigheid met elkaar te bespreken en een oplossing voor de toekomst te bedenken.
Lees meer .....

Overlast en schademeldingen 24 uur per dag te melden.


Schademeldingen/defecten aan buitenruimte en overlast 24 uur per dag te melden is mogelijk via de smartphone met de BuitenBeter applicatie of anders via de website www.schiedam.nl/melding Nadat de informatie is doorgegeven worden klachten en bezwaren gescheiden en is het voor iedereen mogelijk om de afhandelstatus te volgen

Contributiebetalingen


Daar we sinds enige tijd geen acceptgirokaarten meer verstrekken, wordt u verzocht de jaarlijkse bijdrage (contributie) van 7 euro zelf over te maken op gironummer NL49INGB0007234465 t.n.v. vereniging van huiseigenaren d'Ambachten onder vermelding van uw naam, postcode en huisnummer.

Wie inmiddels de contributie al heeft overgemaakt dient dit bericht als niet geschreven te beschouwen.© Copyright - Vereniging van huiseigenaren d'Ambachten - Schiedam - 2013, 2014, 2015